فروشگاه اینترنتی فسا مارکت - تکمیل اطلاعات خرید
ورودکاربران
خانه
گام سومگام سوم : تکمیل اطلاعات خرید

 

مشتری گرامی بعد از تکمیل فرایند خرید و کلیک روی دکمه تسویه حساب به صفحه مراحل پرداخت وارد شوید و پس از ثبت و انتخاب آدرس به برگه انتخاب روش تحویل می رسید که توضیحات لازم جهت انتخاب مناسب شما در این صفحه ارایه شده است.